Startsida Umeå kommun

Dialog i Holmsund gav flera förbättringar

I början av sommaren genomfördes en dialog om gatu- och parkarbeten i Holmsund. Holmsundsborna som deltog hade många synpunkter och förslag och en hel del av detta har nu genomförts.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Först ut under 2017 var Holmsund och Östra Ersboda.

­­– Vi har sammanställt alla synpunkter som Holmsundsborna hade och lagt till de åtgärder som vi redan hade planerat i området. Flera saker har redan genomförts. Vi har bland annat rustat upp parkeringen på Himmelska fridens torg och ökat trafiksäkerheten längs flera vägsträckor, berättar Donald Näs, projektledare på Umeå kommun.

Många förslag kom in

Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att kunna engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Det kom många förslag i Holmsund, allt från mindre önskemål om att röja sly i vissa områden till större insatser som exempelvis en ny utformning av turistinformationen.

De mer omfattande insatserna genomförs inte i år, utan ses över och tas med i planeringen inför kommande år.

Järnvägsgatan byggs om från 2018

En ombyggnad av Järnvägsgatan var planerad att starta under 2017, men har skjutits fram till nästa år.

– Järnvägsgatan kommer fortfarande att byggas om, men vi måste avvakta Trafikverkets planerade flytt av godsbangården och planeringen av eventuella nya bostadsområden, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Resultaten från dialogen på Östra Ersboda kommer att presenteras senare under hösten.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se