Startsida Umeå kommun

Dialog i Obbola, Mariehem, Marieberg och Mariedal ger förbättringar

I våras genomfördes vi en dialog om utomhusmiljön i Obbola och på Mariehem, Marieberg och Mariedal. Många boenden engagerade sig och kom med olika förslag på förbättringar. En hel del av förslagen kommer att genomföras under 2018.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Under 2018 har turen kommit till Obbola och Mariehem, Marieberg och Mariedal.

­­– Vi har sammanställt alla synpunkter och lagt till de åtgärder som vi redan hade planerat i respektive område. Vi kommer bland annat att förbättra belysningen för gående och cyklister på flera platser, förbättra trafiksäkerheten utmed skolvägar, ny beläggning på gång och cykelvägar och mycket mera. En del åtgärder är redan påbörjade, till exempel Hyggesvägen i Obbola. Ombyggnaden påbörjades i fjol och blir klar i år. Då kommer gatan att ha en separat gångbana för att öka säkerheten för de skolbarn som går den vägen, berättar Donald Näs, projektledare på Umeå kommun.

Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att samla kommunens insatser så de ger en tydlig effekt och att engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Det kom många förslag, allt från rensa sly, bättre belysning och gungställningar till trafiksäkerhetsåtgärder för att minska hastigheten, kolonilotter och flytta busshållplatser. För mer omfattande insatser som uppmärksammas görs fördjupade utredningar för att sedan ta ställning till om de ska tas med i planeringen inför kommande år.

– Vi vill skapa attraktiva och trivsamma platser. Det blir det också om boende berättar vad de tycker och på så sätt påverka sitt vardagsliv, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Resultaten från dialogerna kommer att presenteras i en samlad rapport under hösten 2018.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Donald Näs
projektledare Obbola
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Lina Samuelsson
projektledare Mariehem, Marieberg och Mariedal
Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se