Startsida Umeå kommun

Dialog på Östra Ersboda gav många förslag

I juni genomfördes en dialog om gatu- och parkarbeten på Östra Ersboda. De som deltog kom med många synpunkter och förslag och en hel del av detta har nu genomförts.

Det var i mars 2017 som tekniska nämnden beslutade att utomhusmiljön under de närmaste åren ska få särskilt fokus i en stadsdel och en kommundel i taget. De som bor i området ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de åtgärder som planeras. Först ut under 2017 var Östra Ersboda och Holmsund.

­­– De som bor på Östra Ersboda hade många bra synpunkter och förslag som vi nu har sammanställt. Vi har även lagt till de åtgärder som vi redan hade planerat i området. Det har bland annat blivit ny beläggning på några gator, gång- och cykelvägar, punktåtgärder längs Byttgränd och ny belysning på flera ställen, berättar Donald Näs, projektledare, Umeå kommun.

Önskemål om julgran och dansbana

Tanken med att jobba med en stads- och kommundel i taget är att kunna engagera medborgarna i vilka insatser som ska genomföras. Önskemålen på Östra Ersboda handlade till exempel om uteschack och julgran vid Folkets Hus samt picknickbord och dansbana på Ersbodaängarna.

– Just kring Folkets hus finns många önskemål om att få en fin mötesplats med aktiviteter för alla som bor i området. Det pågår därför en utredning för hur utemiljön kring Folkets Hus ska rustas upp, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

De mer omfattande insatserna genomförs inte i år, utan ses över och tas med i planeringen inför kommande år.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se