Startsida Umeå kommun
Karta över Tomtebo Gård

Kartan visar omledning och avstängning för ombyggnad av gamla Täfteåvägen. Klicka på bilden för att se en större karta.

Gamla Täfteåvägen tillfälligt stängd

I början av juni startar ombyggnadsarbetet på gamla Täfteåvägen. Vägen stängs av för allmän trafik och istället leds den in via Alfens Allé och Lyktvägen. I september öppnas Täfteåvägen igen.

Umeå kommun har startat gatu- och markarbeten för Tomtebo Gård och Bonava har startat byggandet av de första husen på det nya bostadsområdet Tomtebo Gård.

Vägen stängs i början av juni, öppnas igen i september

I början av juni startar arbeten med vatten- och avloppsledningar i gamla Täfteåvägen som ansluter till Nydalasjön, Kyrkstugan och KFUM. Vägen kommer då att stängas för allmän biltrafik och alla transporter till och från Kyrkstugan, KFUM samt badplatsen leds in via Alfens Allé och Lyktvägen. På Lyktvägen kommer farthinder att placeras ut. Vägen beräknas vara klar att öppna i september. Eventuellt kan den öppnas för biltrafik under semesterperioden.

Fotgängare och cyklister får fortsatt färdas längs tillfällig väg

En tillfällig väg längs med gamla Täfteåvägen har anordnats för oskyddade trafikanter. Den kommer att vara öppen till mitten av augusti då den stängs i cirka tre veckor i samband med vatten och avloppsgrävningar i den östra delen. Fotgängare och cyklister kommer under den tiden att ledas om till befintliga gång- och cykelbanor.

Vi uppmanar dig som rör dig i närheten av arbetsområdet att respektera avspärrningarna samt att vara uppmärksam på skyltar på platsen och att visa hänsyn.

Kontakt

Umeå kommun
Gator och parker
Donald Näs
projektledare
090 -16 13 90
donald.nas@umea.se

Entreprenör
Bimac AB
Bert-Olof Björklund
platschef
070-560 91 98