Startsida Umeå kommun
Traktor sopar sand på gata

Gator, gång- och cykelvägar sopas rena från sand

Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som vi har använt mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vintern.

Tidplan för sandsopning är klar. Vi börjar i centrum och arbetar oss sedan fram områdesvis. Sammanlagt sopar vi sand på 43 mil gator och 26 mil gång- och cykelvägar. 

Titta gärna på tidplanen för att se när ditt bostadsområde sopas. Tidplanen är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Tidplan för sandupptagning 2020 (pdf)

Mer information