Startsida Umeå kommun
Bild på parkerade cyklar

Gott resultat för cykelsatsningar under 2018

Många åtgärder under 2018 har bidragit till att öka andelen cykelresor och förbättra trafiksäkerheten för cyklister. Till exempel har vi byggt tre nya cykelbanor och drygt 300 cykelparkeringsplatser, sopsaltningen fortsätter och tio hushåll har testat att vara bilfria i tre månader.

I cykelbokslutet finns en sammanställning av alla genomförda cykelsatsningar under år 2018 och planerade satsningar 2019. Kommunen arbetar brett med olika trafiksäkerhetsåtgärder för att gynna framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Det sker i många olika projekt, bland annat Kollvisionen, Bryt upp, Umecyklisten och byggandet av mötesplatsen Cykelstället.

Cykelsatsningar 2019

Några av de cykelsatsningar som planeras under 2019 presenterats är nya cykelbanor på till exempel Järnvägsgatan i Holmsund. Vi ska bygga 270 cykelställ, cykelparkering vid busshållplatser och cirka 13 cykelöverfarter. Under hösten kommer en kampanj med fokus på vintercykling att genomföras.

Cykelbokslut varje år

Varje år tar Umeå kommun fram ett cykelbokslut med syfte att följa upp cykelåret som har gått. Cykelbokslutet beskriver cykelläget, ger en överblick över vad som har hänt under året och berättar kort om kommande års cykelsatsningar. Cykelbokslutet fungerar även som uppföljning av Umeå kommuns cykeltrafikprogram.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se