Startsida Umeå kommun

Hur är det att cykla i Umeå?

Är du cyklist i Umeå och vill vara med och påverka cykling i staden får du gärna delta i Cykelfrämjandets webbenkät, Cyklistvelometern. Det är en öppen webenkät där du kan tycka till om möjligheterna att cykla i kommunen. Enkäten riktar sig till alla som cyklar varje dag såväl som någon gång då och då.

Du som svarar på enkäten kan också välja att vara med i ”panelen” för framtida utskick av cykelenkäter. Genom att delta i panelen kan du ge ditt perspektiv på cyklandet i Umeå kommun. Om tillräckligt många deltar i panelen kommer vi att kunna få en återkoppling från Cykelfrämjandet på hur cyklister upplever just vår kommunens arbete med cykling.

Läs mer och delta i enkäten www.enkatfabriken.se/cyklistvelometern

Kontakt

Gator och parker
gatorochparker@umea.se