Startsida Umeå kommun
människor som cyklar.

Cyklister på Kungsgatan

Hur är det att cykla i Umeå?

Är du cyklist i Umeå och vill vara med och påverka förutsättningar för att cykla? Delta gärna i Cykelfrämjandets webbenkät "Cyklistvelometern".

Det är en öppen webbenkät som ger dig möjlighet att tycka till om möjligheterna att cykla i kommunen. Enkäten riktar sig både till dig som cyklar varje dag och till dig som cyklar någon gång då och då. Enkäten är öppen 27 maj–31 augusti 2020.

Du som svarar på enkäten kan också välja att vara med i ”panelen” för framtida utskick av cykelenkäter. Genom att delta i panelen kan du ge ditt perspektiv på cykling i Umeå kommun. Om tillräckligt många deltar i panelen får vi återkoppling från Cykelfrämjandet om hur cyklister upplever kommunens arbete för att främja cykling.

Läs mer och delta i Cykelfrämjandes enkät

Kontakt

Gator och parker
gatorochparker@umea.se

Mer information