Startsida Umeå kommun
Kartbild som visar området som berörs och vägen som gående och cyklister kan ta under ombyggnaden.

Område som berörs och vägen som gående och cyklister kan ta under ombyggnaden.

Katamarankajen byggs om

Umeå kommun har börjat bygga om den så kallade "katamarankajen" intill Kyrkbron. Den nya kajen utformas som ett längsgående belyst trädäck och förses med inbjudande sittbänkar. Den beräknas vara klar sensommaren 2020. 

Samtidigt som kajen byggs om bygger vi en ny och bredare gång- och cykelväg på samma plats som tidigare.

Du som rör dig i närheten av arbetsområdet, vänligen respektera avspärrningarna, var uppmärksam på vägskyltar på platsen och visa hänsyn.

Klar sensommaren 2020

Den gamla kajen har varit avstängd av säkerhetsskäl och är nu riven. Den nya kajen har börjat byggas. Både kajen och gång- och cykelvägen beräknas vara helt klara under sensommaren 2020.

Vi arbetar för att kunna öppna gång- och cykelvägen innan semestern, men det går inte i dag att säga med säkerhet att det blir så. När den öppnas återfår den status som prioriterat cykelstråk.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Mer information