Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

Kör försiktigt över Kolbäcksbron

På grund av vägarbete och broreparationer är framkomligheten över Kolbäcksbron begränsad 5 augusti–6 september. Respektera avstängningar och kör försiktigt.

Delar av södergående körfält på Kolbäcksbron, E4 syd, ska få ny beläggning och nytt tätskikt. Arbetet sker under perioden 5 augusti–6 september. Under tiden är Kolbäcksbron öppen för trafik, men framkomligheten är begränsad.

Arbetet kommer att utföras av Umeå kommuns entreprenör NCC Industry.

För att genomföra vägarbete utan fara för omgivning och arbetare krävs försiktighet och hänsyn. För allas säkerhet, vänligen respektera avstängningar och kör försiktigt.

Kontakt

Erland Jonsson
entreprenadingenjör
Umeå kommun
090-16 14 49
070-326 71 69
erland.a.jonsson@umea.se

Per Hilmersson
gatudriftchef
Umeå kommun
090-16 14 62
070-340 07 83 per.hilmersson@umea.se