Startsida Umeå kommun
Karta på byggområdet.

Karta på byggområdet för klimatsmart hållplats, ny infart, med mera. Klicka på bilden för att se en större karta.

Ny klimatsmart hållplats byggs vid universitetet

Umeå kommun bygger en klimatsmart busshållplats mellan universitetet och Norrlands universitetssjukhus. Samtidigt byggs även en del andra ytor om i närheten av hållplatsen för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Bland annat får övergångsstället vid Universum en ny placering och gång- och cykelvägen får en ny dragning.

Designen, som är framtagen i samarbete med RISE Interactive Umeå, är en symbol för framtidens smarta universitetsstad och visar hur teknik, människor och miljö kan interagera med varandra för att minska stadens miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

Busshållplatsens design kommer att göra det möjligt stiga ombord snabbare. Den kommer att vara utrustad med smarta energilösningar, gratis Wi-Fi och andra tekniska datalösningar. Designen bidrar även till att väntan på bussen upplevs positiv. I designarbetet har det ingått att skapa balans mellan effektivitet och funktionalitet.

I samband med ombyggnaden av hållplatsen bygger vi även om andra ytor för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Kurvan längs Petrus Laestadius väg breddas och en ny placering av övergångsstället gör kopplingen mellan Universitetet och Norrlands Universitetssjukhus tydligare för oskyddade trafikanter. Infarten till parkeringen vid Universum flyttas och gång- och cykelvägen intill hållplatsen får en ny dragning.

Klar september 2019

Hållplatsen börjar byggas i slutet av maj och beräknas vara klar i början av september 2019.

Öppet för trafik men begränsad framkomlighet

Under hela byggtiden kommer det att vara öppet för trafik, men ibland är framkomligheten begränsad för trafikanter. Gående och cyklister leds förbi arbetsplatsen. Busstrafiken fungerar som vanligt genom att en tillfällig hållplats anläggs före kurvan för resenärer som stiger på för att åka mot centrum.

Tack för att du som är trafikant uppmärksammar vägskyltar och visar hänsyn!

En del av EU-projektet Ruggedised

Den klimatsmarta hållplatsen är en del av EU-projektet Ruggedised och finansieras delvis därifrån. EU-projektet Ruggedised har fått finansiering från Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 90 donald.nas@umea.se

Carina Aschan
strategisk utvecklare
Umeå kommun
090-16 49 62 carina.aschan@umea.se

Rise Interactive Umeå
Jeroen Peeters jeroen.peeters@ri.se

Mer information

Läs om klimatsmarta hållplatsen: www.umea.se/smarthallplats

Läs mer om Umeås smart city, Ruggedised

Läs mer om Rise Interactive Umeå: www.tii.se/groups/umea