Startsida Umeå kommun
Bild på trasig cykel

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

De närmaste veckorna städar Umeå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgängligheten i centrum. – Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållning, säger gatuingenjör Mats Johansson.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter nu med att kommun ska städa bort cyklar som är övergivna och trasiga i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Arbetet startar nästa vecka med märkning och efter ca tre veckor plockas cyklarna bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Mats Johansson.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas på för att inte kommunen skall ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras också plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, t ex hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städningen påbörjas i mitten av oktober

Arbetet påbörjas i mitten av oktober. Det berörda området är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven.

Kontakt

Mats Johansson
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 13 73
070-557 57 63
mats.johansson@umea.se