Startsida Umeå kommun
Trasig cykel lutad mot ett staket.

Övergivna och trasiga cyklar städas bort

Umeå kommun städar bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Det ska förbättra tillgänglighet och underlätta renhållning i centrum.
– Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållning, säger Martin Nylander, gatuingenjör.

Kampanjen Håll Umeå rent fortsätter med att kommun städar bort övergivna och trasiga cyklar i Umeå centrum. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i staden och underlätta för renhållningen. Först märks cyklarna och efter cirka tre veckor plockas de bort.

– Det är även en estetisk fråga då dessa övergivna cyklar förfular stadsbilden, menar Martin Nylander.

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna kommer att märkas med en röd lapp där det framgår när cykeln behöver flyttas för att inte kommunen ska ta hand om den. Tre veckor senare kommer de märkta cyklarna som fortfarande står kvar att forslas bort.

Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras plats och eventuell identifikation.

Hittegods eller skrotning

Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbart är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Cyklar som bedöms som skrot skickas till skrotning omgående. Som skrot räknas cyklar som saknar väsentliga delar, till exempel hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på.

Städning börjar i mitten av oktober

Arbetet börjar 12 oktober. Det berörda området är centrala stan, men även platser där det uppenbart lämnas många cyklar.

Läs mer om att övergivna och trasiga cyklar städas bort

Kontakt

Martin Nylander
gatuingenjör
Umeå kommun
090-16 53 89
martin.nylander@umea.se