Startsida Umeå kommun
Bild på snöröjning av gång- och cykelväg

Snöröjning av gång- och cykelväg i Broparken. Foto: Fredrik Larsson.

Räkna med halka och snö även i år

Kommunen är redo med personal, maskiner och utrustning för att sköta snöröjning och sandning i vinter så bra som möjligt utifrån de resurser vi har. Vi är många som måste hjälpas åt för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker; kommunen, fastighetsägare och trafikanter. Du som är trafikant kan också bidra, till exempel genom att byta till vinterdäck på både cyklar och bilar och utrusta dig med bra skor, gärna med broddar.

– Halkan och snön kommer förr eller senare. Vi är beredda och kommer att göra vårt bästa för att vi alla ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt även i vinter. Trots att förra vintern var mycket snörik upplevde vi god förståelse från alla för arbetet med snöröjning. Vi vill tacka för det och vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Umeå skapa så bra förutsättningar som möjligt för en trafiksäker och framkomlig vinter, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Tekniska nämndens krav på besparingar innebär att standard på vinterväghållning kommer att sänkas något. Det kommer att märkas mest på kvällar och nätter. Vi prioriterar de hållbara färdsätten så att de påverkas så lite som möjligt.

Vilka vägar snöröjs först?

Det tar tid att ploga alla gator och gång- och cykelvägar. Därför prioriteras vissa gång- och cykelvägar och gator, som åtgärdas i första hand och håller högre standard. Vilka gator och vägar som ska prioriteras ses över varje år.

– Ta reda på var dessa prioriterade stråk går och hur du enklast tar dig fram till dem. Det kan underlätta, till exempel när du tar dig till jobbet, råder Per Hilmersson.

Snöröjarna kommer att åtgärda de prioriterade gång- och cykelvägar och gator först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. Efter det plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Snödagbok för uppdaterad information

Du kan få uppdaterad information via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Förbered dig inför vintern

Du kan bidra till trafiksäkerhet och framkomlighet i vinter, här är några tips:

  • Byt till vinterdäck på både cykel och bil i god tid.
  • Använd cykelhjälm.
  • Använd bra skor med ordentliga sulor eller broddar.
  • Lägg isskrapan i bilen.
  • Klipp träd och buskar invid trottoarer och vägar på din fastighet.
  • Skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter.
  • Planera för längre restid på vintern, oavsett färdsätt och väder.

Förbered dig för vintertrafiken, fler tips

Synpunkter och felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på vinterväghållningen. Vissa saker kan åtgärdas snabbt, medan andra är svårare, till exempel av tekniska eller ekonomiska skäl. Synpunkter på hur snöröjning genomförs och när plogbilen kommer är vanligast.

– Vår egen personal och våra entreprenörer känner ansvar och är duktiga. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas att du har överseende med störningar som kan uppstå när vi för alla trafikanters skull utför bullrigt arbete på tider som kan upplevas besvärande, säger Per Hilmersson.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Karin Isaksson
förvaltningschef
Teknik- och fastighetsförvaltningen
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se