Startsida Umeå kommun

Strandgatan tillfälligt stängd vid Hamnmagasinet

På grund av Diös hotellbygge intill Thulehuset kommer Västra Strandgatan vid Hamnmagasinet vara avstängd till och med den 31 december 2020.

Det handlar om beslut från Arbetsmiljöverket. Vägen behövs för lastning och lossning och för att skapa en trygg arbetsmiljö för entreprenörens förare av arbetsfordon.

Västra Strandgatan stängdes av för all fordonstrafik från och med i måndag 19 augusti 2019 och avspärrningen sträcker sig från knut till knut på Hamnmagasinets norra långsida. Det är bara trafiken på Västra Strandgatan som berörs. Renmarksesplanaden är öppen som vanligt.

Bygget av det nya hotellet på kvarteret Magne, som föregås av ett omfattande rivningsarbete, beräknas vara klart 2021.

Kontakt

Sara Olsson
trafikingenjör
Umeå kommun
090-16 53 57
sara.olsson@umea.se