Startsida Umeå kommun
Karta över Vättarnas allé, omledning av bussar under etapp 2

Omledning av bussar under ombyggnad av Vättarnas allé, etapp 2, augusti–oktober (efter sommaruppehåll). Klicka på bilden för att se en större karta.

Tillfällig omledning av bussar på Tomtebo

Onsdag 7 augusti fortsätter ombyggnaden av Vättarnas allé, sträckan mellan Vittervägen och norrut till Älvans väg (etapp 2). Bussarna leds om och går in via Vittervägen och vidare på Vättarnas allé mot Alfens allé. Ombyggnaden beräknas vara klar i oktober 2019.

Ambitionen är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kommer framkomligheten att vara begränsad, speciellt på den redan hårt trafikerade Tomtebovägen. Om möjligt, försök välja andra färdsätt än bil under den här perioden.

Du som är trafikant, var uppmärksam och följ tillfälliga vägmärken på platsen.

Kontakt

Hanna Malm
projektledare
090-16 14 09
070-617 13 77
hanna.malm@umea.se

Jonas Sörlén
trafikingenjör
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se

Mer information

Busshållplatserna kommer tidvis att flyttas – se mer information på www.tabussen.nu/ultra.

Läs mer om Vättarnas allé:
www.umea.se/vattarnasalle