Startsida Umeå kommun

Töväder kan göra det svårt att ta sig fram

Väderomslaget till plusgrader kan göra det svårt att ta sig fram på gator, gång- och cykelvägar, om snösmältningen blir hastig. Snöröjningen arbetar intensivt med efterarbetet efter den senaste tidens alla snöfall.

Arbetet med snöröjningen har gått på högvarv senaste veckorna på grund av att nya snöfall har kommit tätt efter varandra. De senaste två veckorna har stora mängder snö fallit, ofta i kombination med kraftig vind. Alla kommunens resurser för snöröjning har gått till att ploga vägar, gång- och cykelvägar. Det i sig innebär att efterarbeten som att bredda, isriva, siktröja och lasta bort snö bara har kunnat genomföras i begränsad omfattning.

Tövädret kan hålla i sig och det innebär stor risk att våra lokalgator kommer att bli moddiga och blöta.

– Alla resurser används nu för de efterarbeten som behövs för att väderomslaget till plusgrader ska få så små konsekvenser som möjligt. Det är väldigt tidskrävande och vi kommer troligen inte att hinna med allt. För att kunna arbeta så effektivt som möjligt kommer vi tyvärr inte att kunna hjälpa till med specifika smala gator och siktproblem, dessa tar vi områdesvis för bästa och snabbaste effekt. Succesivt kommer vi att ha åtgärdat hela staden, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Du kan bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Tillsammans kan vi öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Du kan bidra genom att planera för längre restid, ta det lugnt i trafiken och välja rätt skor efter väderlek. Fler tips får du på kommunens webbplats.

Om du vet var din närmaste gatubrunn finns och kan skotta fram den, så bidrar du till att minska den blöta modden för just din gata. Du kan också titta i gatukartan där alla gatubrunnar finns markerade. Det är enklast att söka på din gatuadress. Klicka sedan i boxen för Dagvatten. Titta i gatukartan.

– Ta reda på var de prioriterade stråken går och hur du enklast tar dig fram till dem. Det kan också underlätta, till exempel när du tar dig till jobbet, råder Per Hilmersson.

Synpunkter och felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på vinterväghållningen. De allra flesta synpunkter kan vi åtgärda inom några dagar. När belastningen är stor eller om det finns tekniska eller ekonomiska skäl kan åtgärderna ta längre tid.

– Vår egen personal och våra entreprenörer känner ansvar och är duktiga. De gör alla sitt allra bästa utifrån förutsättningarna. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas du har överseende med störningar som kan uppstå, säger Per Hilmersson.

Snödagbok ger information

Du kan få uppdaterad information via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Kontakt

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.