Startsida Umeå kommun
Buss

Ultras bussar helt fossilfria

Sedan mars 2017 är Ultra-trafiken, Umeås lokaltrafik med buss, helt fossilfri. Nio bussar drivs med el och övriga fordon med HVO, hydrerade vegetabiliska oljor.

– Vi tar ytterligare ett stort steg mot en av Sveriges mest hållbara kollektivtrafik när vi nu är fossilfria, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

HVO, hydrerade vegetabiliska oljor, är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till traditionell diesel. Den HVO som används i Ultra-trafiken baseras främst på tallolja och animaliskt avfall och innehåller inte palmolja eller PFAD (restprodukt vid tillverkning av palmolja) på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär.

– Vi har under en period provat HVO för att säkerställa att fordonen funkar som de ska och det har inte varit några driftproblem. På Transdev jobbar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom smart miljövänlig körning och val av bränsle, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev.

Så länge det finns tillgång till HVO kommer Ultras fordon även fortsättningsvis att drivas fossilfritt.

– Att Umeås lokaltrafik är fossilfri är ett viktigt steg mot Länstrafikens mål att all kollektivtrafik i länet skall vara fossilfri 2025, säger Harriet Söder, vd, Länstrafiken i Västerbotten AB.

Kontakt

Länstrafiken i Västerbotten AB
Harriet Söder
0950-239 24
070 652 39 24
harriet.soder@lanstrafikeniac.se

Umeå Kommunföretag AB
Fredrik Forsell
090-16 22 36
070 632 77 51
fredrik.forsell@umea.se

Transdev Sverige AB
Camilla Nordlund
090 17 63 11
070 310 17 43
mejlcamilla.nordlund@transdev.se

Mer information

Fakta om Ultra,
Umeås lokaltrafik

Resandet med lokaltrafiken har ökat med över 100 procent sedan 2005, en av de största ökningarna i hela landet.

Just nu görs cirka 8,5 miljoner resor per år. Målet är nio miljoner resor 2018 och tio miljoner resor 2020.

Enkelt och miljövänligt är viktiga begrepp för Ultra. Därför gör Ultra kontinuerligt stora satsningar för att utveckla möjligheter att betala och få information via mobiltelefon.

Nio elbussar som drivs på el och övrig fordonspark som drivs med HVO är viktiga satsningar för att göra Ultra till Sveriges bästa stadstrafik.