Startsida Umeå kommun
Umeå kom på delad tredjeplats tillsammans med Malmö och Nacka. Från vänster Katarina Bergström och Christina Berhardsson, Umeå kommun, Kristofer Rogers, Nacka kommun, Jesper Nordlund, Malmö stad samt Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Umeå kom på delad tredjeplats tillsammans med Malmö och Nacka. Från vänster Katarina Bergström och Christina Berhardsson, Umeå kommun, Kristofer Rogers, Nacka kommun, Jesper Nordlund, Malmö stad samt Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren.

Umeå prisas för cykelsatsningar

Umeå kommuns arbetet för att skapa bättre förutsättningar för våra cyklister uppmärksammas nationellt. Umeå är nu utsedd till Årets vintercyklingskommun. Dessutom kom vi på en delad tredje plats som god cykelstad i Cykelfrämjandets kommunvelometer.

Umeå står sig väl i konkurrensen med övriga kommuner och visar att långsiktigt arbete med cykelfrågor lönar sig. För fjärde gången deltar Umeå kommun i Cykelfrämjandets kommunvelometer. I år blev Umeå trea tillsammans med Malmö och Nacka. Vann gjorde Uppsala. Lund och Linköping kom på delad andra plats. Omdömet om Umeå är ”Årets resultat och de tidigare resultaten Umeå fått i granskningen pekar tydligt på hur långsiktigt, strukturerat och brett kommunen jobbar för att främja cykling”.

– Att Umeå får så gott betyg när det gäller cykling och cykelplanering är ett ”kvitto” på att kommunens långsiktiga och strategiska arbete med cykelfrågor ger resultat, säger Katarina Bergström, trafikplanerare, Umeå kommun.

Kommunvelometer är en objektiv granskning och jämför kommuners arbete med cykelfrågor, både på kort- och långsiktigt. I år deltog 53 kommuner. Tidigare år har Umeå deltagit, 2012 (11:e plats), 2013 och 2014 (sjätteplats båda åren).

I det nya Cykeltrafikprogrammet som tekniska nämnden just antagit kommer kommunen att fortsätta sitt långsiktiga arbete med åtgärder som har stor spännvidd. Allt från samverkan och god framkomlighet för cyklister, till trygg-väg-hem till alla bostadsområden och aktiviteter på stan samt service i form av luftpumpar och cykeltvätt.

Umeå är Årets vintercyklingskommun

Cykel plus-minus är en innovationstävling som arrangeras av Svenska Cykelstäder i samarbete med Vinnova som syftar till att inspirera kommuner att ta fram nya lösningar för att underlätta för vintercyklister. Här är Umeå kommun bäst i Sverige!

Juryns motivering;

”Umeå kommun har satsat brett och innovativt på flera nya åtgärder för att öka vintercyklingen genom bla ny app, nya vintercyklingsplaneringsverktyg och informationsaktiviteter. Att söka nya samarbeten med bland annat studenter och företag har genererat oväntade innovationer och skapat engagemang bortom kommunhusets dörrar. Från juryn hoppas vi att kommunen fortsätter att satsa lika offensivt på ökad vintercykling kommande år och att förnyelsearbetet fortsätter”.

– Det är glädjande att Umeå utmärker sig och står sig väl i konkurrensen med andra kommuner, säger Lena Karlsson Engman, ordförande, tekniska nämnden.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Mer information

Läs mer om cykling i Umeå, www.umea.se/cykel

Läs mer om cykeltrafikprogram, www.umea.se/cykeltrafikprogram