Startsida Umeå kommun
Cykelöverfart

Vad gäller vid en cykelöverfart?

Motorfordon har väjningsplikt mot cyklister vid en cykelöverfart. Cykelöverfarter gör det lättare för cyklister att ta sig fram och underlättar för mer hållbart resande.

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Ett av kommunens miljömål är att 65 procent av alla resor inom tätorten ske med något av de hållbara färdsätten 2025. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga och där spelar cykeln en central roll. I dagsläget finns 21 cykelöverfarter i Umeå tätort och fler kommer att byggas framöver.

Visa hänsyn

Det är viktigt att visa hänsyn till varandra i trafiken, ett bra samspel bygger på ögonkontakt, att vi följer trafikreglerna och anpassar hastigheten. Då blir det både säkrare och trevligare.

Kontakt

John Bylund
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 76
john.bylund@umea.se

Svenska cykelstäder har tillsammans med bland annat Umeå kommun tagit fram filmen ”Bilar stannar, cyklar cyklar” som visar vad som gäller vid en cykelöverfart. Filmen visas i sociala medier under maj och juni.