Startsida Umeå kommun

Varning: Öppna grindar i viltstängsel längs E4

Många grindar i viltstängsel längs E4:an i Västerbotten lämnas öppna, varnar Trafikverket. Det innebär en stor trafikfara för alla trafikanter att vilt kan komma ut på vägen. Stäng grinden om du passerar en!

Du som passerar en grind i ett viltstängsel, var noga med att stänga den efter dig så hjälper du till att skapa en säker trafikmiljö. Om du inte stänger grinden skulle också din egen familj kunna hamna i en olycka.

Farligt oavsett skäl

Grindarna i viltstängslen har en återstängande funktion, men det förekommer att grindar medvetet ställs upp och lämnas öppna. Det kan vara av glömska, för att underlätta för någon eller för att man tänker återvända och stänga vid ett senare tillfälle. Men, oavsett skäl gör det att viltstängslets funktion försvinner och vilt kan söka sig ut på E4:an. Det kan skapa en väldigt farlig situation för alla trafikanter, också för utryckningsfordon.

System mot olyckor

I dag finns det drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet i Sverige. Förutom själva stängslet räknar Trafikverket även in passager, grindar, uthopp med mera som tillsammans bildar ett stängselsystem. Systemet ska förhindra olyckor i trafiken och samtidigt göra det möjligt för djur att passera över vägen.