Startsida Umeå kommun
Karta på tillfällig avstängning V Norrlandsgatan

Tillfällig avstängning av Västra Norrlandsgatan 17–28 juni. Klicka på bilden för att se en större karta.

Västra Norrlandsgatan stängs tillfälligt 17–28 juni

Västra Norrlandsgatan ska beläggas med asfalt. Därför stängs gatan av tillfälligt över Rådhusesplanaden från måndag 17 juni till och med fredag 28 juni. Under samma tid stängs också östra sidan av Rådhusesplanaden mellan Nygatan och Västra Norrlandsgatan för biltrafik.

Biltrafiken leds om till andra närliggande gator via vägmärken på plats. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi och genom det avstängda området. Vi ber om överseende med störningar som arbetet kan medföra.

Tack för att du som är trafikant uppmärksammar och följer tillfälliga vägmärken på platsen och visar hänsyn!

Kontakt

Gunnar Teglund
projektledare
090-16 14 57
070-340 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00