Startsida Umeå kommun
Karlavagnsallén

Allmänt

Krav

Vid projektering ska både befintliga och nya ledningar/kablars läge beaktas, se vidare Projektering – Allmänt, Program och övriga dokument, Grävbestämmelser, Park och naturmark.

Projektören ska säkerställa att driftens arbetsuppgifter är praktiskt genomförbara.

Val och omfattning av garantiskötsel i entreprenaden grundar sig på vad som är det ekonomiskt mest fördelaktigt och ger bäst kvalitet för Umeå kommun.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sök i teknisk handbok
Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.