Startsida Umeå kommun
Glassgränd

Revideringar

Teknisk handbok revideras en gång per år. Om avgörande ändringar sker i regler och förordningar under året kommer justeringar att göras även i Teknisk handbok.

Här finns information om uppdateringar, revideringar och tillägg som gjorts i Gator och parkers tekniska handbok.

Kontakta arbetsgruppen för teknisk handbok om du har förslag på förbättringar.

Uppdatering och revideringar i teknisk handbok

Teknisk handbok har upprättats 2015-12-01.

Kontakt

Kontakta Gator och parker om du har synpunkter eller frågor om teknisk handbok

gatorochparker@umea.se

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.