Startsida Umeå kommun
Glassgränd

Revideringar

Teknisk handbok revideras en gång per år. Om avgörande ändringar sker i regler och förordningar under året kommer justeringar att göras även i Teknisk handbok.

Här finns information om uppdateringar, revideringar och tillägg som gjorts i Gator och parkers tekniska handbok.

Kontakta arbetsgruppen för teknisk handbok om du har förslag på förbättringar.

Uppdatering och revideringar i teknisk handbok

Teknisk handbok har upprättats 2015-12-01.

Kontakt

Kontakta Gator och parker om du har synpunkter eller frågor om teknisk handbok

gatorochparker@umea.se

Skriv ut ur handboken
Teknisk handbok i pdf-format