Startsida Umeå kommun
Bild på sandupptagning

Drift, skötsel och underhåll sommartid

Gator, torg och parker är våra gemensamma ytor som ska vara hela och rena.

Året runt städas och sköts de i ett planerat underhåll. Det görs också akuta lagningar av skador som innebär en olycksrisk. På vintern är det dessutom viktigt att hålla fritt från snö och halka.

Ditt ansvar och vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

Under fliken Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Mer information