Startsida Umeå kommun
Kungsgatan

Skräpplockardagarna

Umeå kommunen lägger mycket resurser på att städa i Umeå, men trots det finns tillfällen då staden är och upplevs skräpig.

Umeå kommun stöder Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning med skräpplockardagar i slutet av maj. Ett renare Umeå ökar vår trivsel och trygghet i kommunen, sparar pengar och främjar turismen. Det är trevligare för alla att vistas på rena gator, torg och parker än där det är skräpigt och smutsigt. En ren miljö är en tryggare och trivsammare miljö för barn, vuxna och djur.

Plocka skräp du också

De nationella Skräpplockardagarna ordnas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Kampanjen vill visa att varje person kan åstadkomma förändring genom en så enkel åtgärd som att plocka upp skräp. Det långsiktiga syftet är att förändra attityder och beteenden så att nedskräpningen minskar. I det arbetet kan vi alla delta.

– Vi uppmanar alla att samarbeta och engagera sig. Nedskräpning är inte bara kommunens ansvar, den som producerar skräp har ansvar för att inte skräpa ner, säger Karin Isaksson, teknisk chef.

Skräpplockardagarna 2020

Skräpplockardagarna pågår 25-29 maj 2020.

Anmälan din skola senast 15 maj

För att delta i Skräpplockardagarna, och för att få ditt material i tid, behöver du anmäla din skola. Det gör du till Håll Sverige Rent på deras webbplats, www.hsr.se/skrapplockardagarna senast fredag 15 maj.

Läs mer hur din skola kan delta

Vad gäller för föreningar, företag och privatpersoner?

Givetvis får ni också gärna hjälpa till att städa under skräpplockarkampanjen. Ni behöver dock ta skräpet till er egen soptunna eller åka till en återvinningscentral.

Anmäl dig på www.hsr.se/skrapplockardagarna/anmalan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus