Startsida Umeå kommun
Bild på Kungsgatan

Frågor och svar om nedskräpning

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten.

Andra aktörer kan arbeta med förutsättningar, t ex papperskorgar och minskat emballage och prata med sina kunder/medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt.

Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga sitt skräp i papperskorgen. Läs fler tips om att plocka skräp.

Fastighetsägaren ska forsla bort sitt skräp

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att ta bort ogräs, sopa upp och föra bort skräp och sand.

Vem ska ta bort klottret?

Varje fastighetsägare eller anläggningsägare ansvarar för sina ytor. Om klottret sitter på känsliga eller svåra ytor bör professionell hjälp anlitas.

Kommunen klottersanerar sina ytor fortlöpande. Efter vårrengöringen och så fort vädret tillåter kommer vi, inom centrumytan, att klottersanera senast 48 timmar efter att vi fått kännedom om var klottret finns.

Du kan själv tvätta bort enklare klotter i ditt närområde, till exempel på föreningslokalens väggar.

Var ska jag vända mig för att berätta var det finns klotter eller föreslå placering av en soptunna?

Det kan du göra dygnet runt via kommunens webbformulär Felanmälan.