Startsida Umeå kommun

Förbered dig för vintertrafiken

Vintern kommer ju varje år med vad den innebär av besvärliga förhållanden för trafikanter. Men den kan upplevas mindre problematisk om man vet hur kommunen arbetar och om man förbereder sig själv på de sätt man kan. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en trafiksäker och framkomlig vinter.

Använd prioriterade gator och  gång- och cykelvägar

Det kan vara klokt att ta reda på var dessa prioriterade stråk går, om de kan vara användbara för dig och hur du enklast tar sig fram till dem. Det kan absolut underlätta vid t ex arbetsresor.

Titta i snödagboken

Som trafikant kan man förbereda sig, och kanske slippa ringa telefonsamtal till kommunen, genom att ta del av uppdaterad information om var, hur och när arbetet med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning pågår. Den kallas Snödagboken och uppdateras av arbetsledaren för snöröjningsteamet.

Ha rätt utrustning i trafiken

Alla kan bidra till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom att byta till vinterdäck på både cykel och bil i god tid, använda cykelhjälm, ha bra skor med riktiga sulor, använda broddar, lägga isskrapan i bilen.  

Ta ditt ansvar som fastighetsägare

Kommunen råder fastighetsägare att märka upp staket och häckar samt klippa träd och buskar inför vintern. Dels för att undvika snöröjningsskador på din egendom, men också för säkerhetens skull.  Man bör skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter. Varje år erbjuder kommunen fastighetsägare att hämta gratis sand inför vintern.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.