Startsida Umeå kommun
Bild på hämtning av sand

Stenflis till fastighetsägare

Varje år kan fastighetsägare hämta gratis stenflis (sandningssand) inför vintern vid två tillfällen på särskilt angivna platser. Utdelning gör vi normalt på hösten, oftast under senare halvan av oktober. Umeå kommun delar ut stenflis att sanda med. Den är lite grövre och är därför bättre att använda när du ska bekämpa halka.

Vi berättar om datum för utdelningen på den här webbsidan cirka en månad i förväg och annonseras också i lokaltidningarna.

Du får upp till 100 liter stenflis och du ordnar själv med emballage och transport. Normalt sett är detta det enda tillfället som vi delar ut material att bekämpa halkan med. Behöver du mer material att bekämpa halka med kan du köpa det hos leverantörer av grusmaterial.

Utdelning av stenflis

Vanligtvis sker utdelningen i oktober. Datum och klockslag publiceras här på sidan i god tid innan.

Kontakt

Umeå kommuninformation
090-16 10 10
kommuninfo@umea.se

Sidan har granskats 2019-04-04

Sidans kortadress: www.umea.se/gratissand