Startsida Umeå kommun
Bild på hämtning av sand

Sand till fastighetsägare

Varje år kan fastighetsägare hämta gratis sandningssand (stenflis) inför vintern vid två tillfällen på särskilt angivna platser. Utdelning gör vi normalt på hösten, oftast under senare halvan av oktober. Umeå kommun delar ut stenflis att sanda med. Den är lite grövre och är därför bättre att använda när det du ska bekämpa halka.

Vi berättar om datum för utdelningen på den här webbsidan cirka en månad i förväg och annonseras också i lokaltidningarna.

Du får upp till 100 liter stenflis och du ordnar själv med emballage och transport. Normalt sett är detta det enda tillfället som vi delar ut material att bekämpa halkan med. Behöver du mer material att bekämpa halka med kan du köpa det hos leverantörer av grusmaterial.

Tidpunkt för hämtning 2018

  • Onsdag 24 oktober, klockan 15 –19
  • Torsdag 25 oktober, klockan 15 –19

Du kan hämta stenflis här:

Klicka på länken för att se en kartbild med koordinater till varje plats.

Kontakt

Umeå kommuninformation
090-16 10 10
kommuninfo@umea.se

Sidan har granskats 2018-10-17

Sidans kortadress: www.umea.se/gratissand

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.