Startsida Umeå kommun

Skador vid snöröjning

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid snöröjning. Om det inträffar ska du som fastighetsägare omgående anmäla skadan till kommunen.

Anmäl skada på egendom

Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus