Startsida Umeå kommun
Framkomligt vintertid

Skador vid snöröjning

Det händer att egendom, till exempel staket eller häckar, skadas vid snöröjning. Om det inträffar ska du som fastighetsägare omgående anmäla skadan till kommunen.

Anmäl skada på egendom

Egendom som är placerad utanför tomtgräns ersätts inte.