Startsida Umeå kommun
Snötippen på Klockarbäcken

Snötippar

Om det blir för fullt med snö inne på din tomt eller gård måste du som fastighetsägare själv bekosta bortforslingen till särskilda snötippar.

Du får inte tippa snö på område med detaljplan där kommunen är ansvarig för offentlig plats. Om du lägger ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen kan den bli en trafikfara. Ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.

Här finns snötipparna

Snötippar finns på Klockarbäcken och Hömyran. Kontrollera med Gator och parker vilka tippar som är öppna.

Titta på karta var snötipparna finns

Så här gör du

Transport av snö till snötipp sker med lastbil. Personbil med släpvagn är inte möjligt.

Lastbil som kör snö till snötipp måste vara registrerad hos Gator och parker och behörig för inpassering.

När ansökan om inkörning på snötipp är godkänd erhålls en tagg för inpassering.

Det är typen av lastbil som styr kostnaden, oavsett hur många kubikmeter som finns på lasset.

Avgifter

Avgifter för inkörning av snö 2020-01-01 - 2020-12-31

  • Tvåaxlad bil, ca 14 kubikmeter, 114 kronor/lass
  • Treaxlad bil ca, 18 kubikmeter, 147 kronor/lass
  • Fyraxlad bil, ca 22 kubikmeter, 180 kronor/lass

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.


Öppettider

De snötippar som är tillgängliga för inkörning av snö har följande öppettider;

  • Måndag – fredag, klockan 05:00 – 16:00. (Ordinarie öppettid på alla tippar är 07:00 – 16:00)
  • Hömyran, extra öppet, natt mot måndag, tisdag och onsdag. Från 20:00 söndag till 05:00 onsdag.
  • Klockarbäcken, extra öppet, natt mot torsdag och fredag. Från 16:00 onsdag, till 05:00 fredag.

Övriga tider är tipparna stängda. Om särskilda behov uppstår som medför att inkörning måste ske annan tid än ovan, t ex helgdagar, ska ansökan göras hos Gator och parker, senast klockan 14:00 måndag – torsdag.

Särskild avgift för inkörning utöver ordinarie tid.

Åkeri som har för avsikt att köra in snö till tipparna utöver ordinarie öppettider, (07:00 – 16:00, mån-fre), debiteras en särskild avgift om 25% extra per lass för inkörning denna tid.

Administrativ avgift på 12 procent och moms tillkommer.

Viktig information!

Grop 21 (Travet) Är avslutad som snötipp.

Hömyran stängs 17/4 för inkörning av snö.

Klockarbäcken stängs 17/4 för inkörning av snö.

Extra debitering 25% / inkörning debiteras varje dag före 07:00 och efter 16:00, samt lördag och söndag.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-20

Sidans kortadress: www.umea.se/snotipp