Startsida Umeå kommun
Bild på fordonet som sopsaltar.

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Sopsaltning är en ny metod som Umeå kommun har testat i några år, med gott resultat ur trafikanternas perspektiv. Metoden innebär att sopning kompletterar plogningen och när väderförhållandena är svåra, sprids en mild saltlösning ut istället för sand eller grus.

Metoden används när temperaturen ligger mellan 0 och 7 minusgrader och det finns risk för halka. Vid lägre temperaturer återgår vi till normal vinterväghållning med plogning och sandning.

Ökat cyklande ställer högre krav

Umeå kommun har ett uttalat mål om att andelen resor som sker med cykel ska öka. Målet om en ökad cykling gäller även vintertid. I dag sker olyckor på grund av halka på is, snö och under våren på grus som tinat fram. Genom att använda sopsaltning kan vi erbjuda invånare högre standard och ökad säkerhet på gång- och cykelvägar även under vintern.

Tekniska nämnden beslutade att sopsaltning ska ingå i den ordinarie verksamheten på vissa sträckor från hösten 2018.

Karta
Karta över gång- och cykelvägar som sopsaltas. Klicka på bilden för att se en större karta.

Karta över gång- och cykelvägar som sopsaltas. Klicka på bilden för att se en större karta.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-16

Sidans kortadress: www.umea.se/sopsaltning