Startsida Umeå kommun
Bild på sandsopning

Sandupptagning på gator, gång- och cykelvägar

Sandupptagningen startar i början på april, beroende på väderleken, och normalt beräknas arbetet att vara klart i slutet av maj.

Tidplan

När tidplanen för sandsopningen är publicerad för året kan du titta i den för att se när ditt bostadsområde blir sopat. Tidplanen är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Titta på tidplanen för sandupptagning år 2020.

Så går det till

Gator, gång- och cykelvägar grovsopas så fort de tills största del är fria från snö och is. Sandupptagningen genomförs för att minska problem med rullgrus och damm. Arbetet fortsätter sedan områdesvis och sammanlagt sopar vi upp sand på 43 mil gator och 26 mil gång- och cykelvägar. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också ska sopas rena från sand.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi. Den egna kommunala verksamheten arbetar på delarna söder om Umeå älven, Teg, Röbäck och Hörnefors.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-06-22

Sidans kortadress: www.umea.se/sandupptagning