Startsida Umeå kommun
Renmarksplan

Städning i Umeå centrum

Under sommaren sker många aktiviteter i centrum, vilket är mycket positivt för alla kommunens innevånare. Det ställer stora krav på kommunens renhållning, men också på dig och alla som vistas i centrum. Vi hjälps åt att hålla rent!

Renhållningsåtgärder på gator och torg

Alla dagar

  • Sopning sker varje dag av torg och gator i centrum.
  • Sopning sker varje morgon och kväll på alla torg (fr o m början av juni).
  • Spolning sker med högtyckstvätt på torg inkl scenen på Rådhustorget.
  • I samband med varje sopning töms alla papperskorgar.
  • Papperskorgarna på Rådhustorget töms ytterligare en gång mitt på dagen under delar av sommarperioden (måndag–fredag).

Helger

Under helgerna sopas torg och vissa centrala gator
(till exempel Rådhusesplanaden):
Fredag kväll
Lördag morgon (05.00)
Lördag kväll
Söndag morgon (05.00)

Renhållningsåtgärder parker

Parkerna städas varje morgon alla dagar i veckan. Bemanningen anpassas efter förutsättningen under helgen. Extra papperskorgar placeras ut inför speciella evenemang i centrum.