Startsida Umeå kommun
Blomurna

Frågor och svar om renhållning

När sopas min gata ren från vinterns sand?

Kommunen upprättar varje år en preliminär tidplan för sandsopningen. Sopningen brukar pågå under april och maj.

Läs mer om sandsopning och titta i tidplanen

Vem ansvarar för att hålla rent?

Kommunen ansvarar för renhållningen på alla allmänna platser och gator.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla rent på sin egen mark och gångbanan utanför fastigheten.

Andra aktörer kan arbeta med förutsättningar, t ex papperskorgar och minskat emballage och prata med sina kunder/medarbetare om att inte slänga skräp eller att slänga rätt.

Du som medborgare kan bidra med mycket. Det första och viktigaste är att slänga sitt skräp i papperskorgen.

Läs fler tips om att plocka skräp

Vem ansvarar för att klippa träd och buskar?

Överhängande grenar från träd och buskar kan skapa problem, trafikfara eller annat hinder för fotgängare och trafikanter. Därför har du som fastighetsägare vissa skyldigheter att se till att fotgängare och cyklister inte får grenar i ansiktet.

Om något händer på grund av skymd sikt, skymda trafikmärken eller skador på snöröjningsfordonen, är det du som fastighetsägare som är ansvarig.

Läs mer om Häckar och buskage

Kommunen kan ta bort grenar

Kommunen har, om den är ägare till gatumarken, rätt att ta bort grenarna om de medför problem, trafikfara eller utgör hinder på något sätt.