Startsida Umeå kommun

Aktiviteter och evenemang

Ansökan för att använda offentlig plats

För att använda offentlig plats behöver du tillstånd från polisen. Använd gärna ansökningsformuläret nedan.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd enligt Ordningslagen. Umeå kommun är en remissinstans. Besluten tas utifrån Ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

Så här gör du

Skapa din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret. I ansökningsformuläret markerar du även önskad yta. Din ansökan skickas därefter automatiskt till Polismyndigheten.

Du bör göra din ansökan i god tid eftersom Polisen tillfrågar flera olika parter innan de tar beslut. Exempel på berörda parter kan vara privata markägare, Gator och parker, Miljö- och hälsoskydd, Räddningstjänsten med flera.

När berörda parter yttrat sig och inga hinder finns, utfärdar Polisen ditt tillstånd och skickar beslutet till dig.

Skapa din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret.

Övriga tillstånd

De flesta evenemang följer samma ansökningsförfarande. Läs mer under Övriga tillstånd för att ta reda på vilka ytterligare tillstånd du eventuellt behöver för ditt evenemang.

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.