Startsida Umeå kommun

Bygga och renovera

Ska du bygga eller renovera och behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark? Då behöver du ett tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen.

Byggetableringar ska om möjligt förläggas till den egna tomtmarken.

Ingen mark i centrala Umeå upplåts för parkering av byggpersonalens bilar.

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata.

Läs mer om trafikanordningsplan

Kontakt

Gator och parker
090-16 10 00
gatorochparker@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus