Startsida Umeå kommun

Bygga och renovera

Ska du bygga eller renovera och behöver ställa ut en container, byggställning eller skylift på kommunens mark? Då behöver du ett tillstånd från polismyndigheten enligt ordningslagen.

Byggetableringar ska om möjligt förläggas till den egna tomtmarken.

Ingen mark i centrala Umeå upplåts för parkering av byggpersonalens bilar.

Trafikanordningsplan

Trafikanordning/skyltsättning kan krävas ur trafiksäkerhet och arbetsmiljösynpunkt för nyttjande av torg, trottoar eller gata.

Läs mer om trafikanordningsplan

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.