Startsida Umeå kommun

Försäljning

I Umeå finns ett antal torghandelsplatser som skapar möjligheter till ett dynamiskt och levande gatuliv. 

Fasta torghandelsplatser

Torghandelsplatser finns på Rådhustorget, södra delen av norra Renmarkstorget, Tegs centrum och Himmelska fridens torg i Holmsund. Avtal skrivs enligt de lokala torghandelsföreskrifterna.

Tillfälliga torghandelsplatser

​Det finns ett antal tillfälliga torghandelsplatser för korttidsuthyrning. Dessa platser administreras av UPAB, Umeå parkerings AB.

All övrig försäljning

All övrig försäljning kräver polistillstånd enligt ordningslagen.

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se