Startsida Umeå kommun
Kartan visar en del av platserna för foodtrucks. Klicka på bilden för att se en större karta.

Kartan visar en del av platserna för foodtrucks. Klicka på bilden för att se en större karta.

Foodtrucks

Nu är det dags att söka tillstånd för 2019. Nytt för i år blir att man kan förboka plats ett dygn i förväg, för att underlätta marknadsföring till exempel genom sociala medier. Observera att det alltid är företagaren själv som ansvarar för marknadsföring, och utan marknadsföring är det svårt för kunderna att hitta er och var ni står.

För att arbeta in plasterna som Foodtruck-platser hos allmänheten och kunderna kommer antalet platser som ska användas att begränsas i samråd med de som får tillstånd, och anpassas till antalet tillstånd som blir aktuellt i år. I och med detta hoppas vi att det ska vara högre beläggning på de platser som används så att kunderna lär sig att de finns och var de finns.

Vissa platser är flyttade, till exempel Tegsborg och Skeppsbron, för att öka exponeringen. Vi kommer nu även att erbjuda el på vissa platser, se översiktskarta.

Sök tillstånd

Om du är intresserad av att vara med och servera mat till umeborna kan du söka tillstånd på www.polisen.se/tillstånd. Läs mer i pdf:en i höger kolumn för mer utförliga regler kring bilen och hur du ansöker om tillstånd.

Från och med 2019 blir tillståndet årligt, med en ansökningsperiod under hösten/vintern och gilltighetstid januari–december. I urvalsprocessen kommer varierat utbud att vara i fokus. Tillstånden kommer därför att prioriteras utifrån, så långt det är möjligt, att alla bilarna ha olika matkoncept.

Många platser att välja på

För den som har tillstånd kommer det att finnas många platser att välja på. De kommer att vara väl spridda i främst Umeå centrum, men även vid andra folkintensiva platser. Platser kan förändras under tidens gång, till exempel beroende på önskemål från tillståndshavare eller närboende, på grund av förändrad trafiksituation eller ombyggnation. Vintertid kommer vissa platser att utgå då de inte kommer att snöröjas, men det är tillåtet för tillståndshavare att själva skotta för att få in bilen på de platserna. I övrigt hoppas vi på ett samspel då snöröjning eller gaturenhållning behöver utföras på tider då foodtrucks har tillstånd.

Klicka på pdf:en under Mer information för att se alla platser.

Fyra tidsintervall

Det finns fyra tidsintervall: 06.00–11.00, 11.00–15.00, 15.00–19.00, 19.00–24.00. Inom dessa tidsintervall ingår iordningsställande och avstädning av området. Foodtruck-systemet bygger på rotation mellan olika platser och fordonen kan därför inte parkeras på samma plats två på varandra följande tidsintervaller.

Avgift

En avgift debiteras tillståndshavaren enligt taxa 2, vilket innebär 19 057 kronor per år (18 kvadratmeter).

Konceptet foodtrucks

Det är tekniska nämnden som fattat beslut om att införa ett system för foodtrucks i Umeå kommun, som gör det möjligt att hyra plats av kommunen för en snabbmatsbil, sk foodtruck. Konceptet foodtruck innebär en ambulerande restaurang med försäljning som endast tillfälligt tar offentlig plats i anspråk. Fordonet ska vara anpassat för att servera mat till förbipasserande. Bilen ska vara av fordonsklass personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på max 3,5 ton.

Klicka på pdf:en under Mer information för mer utförliga regler kring bilen och hur du ansöker om tillstånd.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-03

Sidans kortadress: www.umea.se/foodtrucks