Startsida Umeå kommun

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som ofta dyker upp i samband med hyra av offentlig mark.

Hur gör jag för att hyra en plats på torget?
För tillfälliga torgplatser behöver du inte söka tillstånd hos polisen. Dessa platser hyr du av UPAB. Mer information hittar du på UPABs hemsida.

Fasta torghandelsplatser finns på Rådhustorget, södra delen av norra Renmarkstorget, Tegs centrum, Tegsborg och Himmelska fridens torg i Holmsund. Avtal skrivs enligt de lokala torghandelsföreskrifterna. Plats tilldelas efter kölista.

Vår förening vill sälja korv och läsk i anslutning till matcher, vad gäller?
Korvförsäljning, dvs hantering av livsmedel kräver tillstånd från Miljö och hälsoskydd.

Hur funkar det med el och vad kostar det?
El finns att tillgå på Renmarkstorget, Rådhustorget, Talarstolen, Döbelns park och Vänortsparken. Avgifter enligt separat prislista. Indexuppräknas varje år.

Här kan du se en kartskiss över vart elen finns på:
Rådhustorget
Rådhusesplanaden
Renmarkstorget
Parkerna

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se