Startsida Umeå kommun

Skyltar, affischer

För att göra det lättare att nå ut med kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet har Umeå kommun ett antal affischtavlor där du kan affischera gratis.

Tänk på att bara affischera på den avsedda ytan. Alla affischer utanför betraktas som skadegörelse och polisanmäls.

Affischeringstavlor, anslagstavlor

Om du vill informera om din verksamhet eller ditt arrangemang har du möjlighet att utan kostnad använda kommunens affischtavlor. 

Läs mer om affischstavlor

Gratis evenemangskalender

Du kan gratis annonsera dina evenemang i kalendern Allt om Västerbotten. Evenemang i Umeå i kalendern visas också på kommunens webbplats.

Läs om och föreslå evenemang i Umeå

Banderoll

Kommunen har en plats på Kungsgatan för banderoller. Du ansvarar själv för att sätta upp och ta ner banderollen, men du kan vända dig till ett skyltföretag för att få hjälp att göra och sätta upp banderollen. Stäm av med Gator och parker för att veta om platsen är ledig. Det är ingen garanti för att just ni får platsen. Platsen tillfaller den som först lämnar in och betalar ansökan hos polisen. Du kan hyra platsen i max tre veckor per gång och vad det kostar att hyra hittar du under fliken Avgifter. Kostnad för upp- och nedmontering tillkommer.

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.