Startsida Umeå kommun
Uteservering i Umeå

Uteservering

Det är Polisen som utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans som yttrar sig utifrån framkomlighetsaspekt, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är de lokala ordningsföreskrifter som gäller för Umeå kommun.

Uteserveringar kan efter prövning tillåtas under hela året. Upplåten yta ska ha direkt anknytning till restaurangen. Avsteg från denna princip kan ske om placering utanför verksamheten är omöjlig eller olämplig. Generellt ska ytan inramas och minsta fria gångbanebredd ska vara 2 meter. I regel är uteserveringar bygglovspliktiga.

Råd och riktlinjer

För att underlätta för den som vill ansöka om att ha uteservering har gällande regler sammanställts i en broschyr. I den finns också råd och riktlinjer för utformning av uteserveringar. De innebär bland annat att:

  • Serveringen ska vara inramad.
  • Uteservering tillhör gatuplanet och ska utformas utan upphöjda trädäck. Utformning med trädäck kan tillstyrkas i särskilda fall, men då krävs bygglov.
  • Dominerande reklam tillåts ej på markiser/parasoller.

Läs mer i broschyren till höger.

Ansök i god tid

Minst tre månader i förväg rekommenderas.

Kontakt

Gator och parker
kontaktcenter
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker
@umea.se
 

Allmänna myndighets-
och trafikfrågor

090-16 15 30

Måndag–onsdag, 8.30–11.30 

Avvikelser kan förekomma vid möten eller utbildning.

Länkar

Sidan har granskats 2018-04-09

Sidans kortadress: www.umea.se/uteservering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.