Startsida Umeå kommun

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

En till två gånger per år städar Umeå kommun bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är även ett hinder vid renhållningen. Dessutom förfulas stadsbilden.

Området som städas är centrala stan mellan Västra Esplanaden (väg 503) och Östra Kyrkogatan och mellan Bangatan och älven (se karta).

Märkning och bortforsling

Alla cyklar som bedöms som övergivna märks med en röd lapp där det framgår när cykeln ska forslas bort. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt med röd lapp forslas den bort. Alla cyklar som forslas bort fotograferas. Dessutom dokumenteras plats och eventuell identifikation.

Skrotning eller hittegods

Cyklar som bedöms som skrot, till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på, skickas till skrotning omgående. Cyklar som har ett värde tas om hand, fotograferas och registreras. Det gäller även olåsta cyklar som uppenbarligen är övergivna. Lista på tillvaratagna cyklar överlämnas till polisens hittegods.

Övergivna cyklar städas bort inom det markerade området.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-08

Sidans kortadress: www.umea.se/overgivnacyklar