Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Umeå kommun har tagit fram ett nytt Cykeltrafikprogram som kommunfullmäktige beslutade om juni 2018.

Det nya programmet visar hur kommunen ska arbeta vidare för att fler ska välja att cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Cykeltrafikprogram för Umeå, 2018

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
hanna.ahnlund@umea.se

Sidan har granskats 2019-08-14

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram