Startsida Umeå kommun
Cyklist

Cykeltrafikprogram för hållbar utveckling

Umeå kommun har tagit fram ett nytt Cykeltrafikprogram som tekniska nämnden beslutat om i mars 2018. Under våren 2018 beräknas kommunfullmäktige anta programmet slutgiltigt.

Det nya programmet visar hur kommunen ska arbeta vidare för att få fler ska välja att cykla och för att förbättra situationen för Umeås cyklister.

Kontakt

Katarina Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 54
katarina.bergstrom@umea.se

Hanna Ahnlund
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 05
hanna.ahnlund@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeltrafikprogram