Startsida Umeå kommun
Bild på Lådcykel - U-bike. Foto Malin Grönborg.

Lådcykel - U-bike. Foto Malin Grönborg.

Ett smart och hållbart färdsätt

Umeå kommun kommer att delta i SKR:s referensgrupp för ökad säker cykling (ett regeringsuppdrag). Syftet med referensgruppen är kunna göra det både enklare och mycket mer effektfullt för kommuner som vill satsa på ökad och säker cykling i kommunen och göra det säkrare för cyklisterna, allt enligt den nationella cykelstrategin.

I referensgruppen har man diskuterat kriterier för bra beteendepåverkande insatser för ökad cykling och genomfört en enkät bland kommunerna i Sverige för att hitta goda exempel. Fyra Umeå-aktiviteter hamnade bland de som rankades bland de 20 främsta, bland annat har Ubike uppmärksammats.

Statistiken för U-bike visar på ett rekordstort användande i maj 2018.

Läs mer på SKLs webb om Ökad och säker cykling

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus