Startsida Umeå kommun
Bild på Lådcykel - U-bike. Foto Malin Grönborg.

Lådcykel - U-bike. Foto Malin Grönborg.

Ett smart och hållbart färdsätt

Umeå kommun kommer att delta i SKL:s referensgrupp för ökad säker cykling (ett regeringsuppdrag). Syftet med referensgruppen är kunna göra det både enklare och mycket mer effektfullt för kommuner som vill satsa på ökad och säker cykling i kommunen och göra det säkrare för cyklisterna, allt enligt den nationella cykelstrategin.

I referensgruppen har man diskuterat kriterier för bra beteendepåverkande insatser för ökad cykling och genomfört en enkät bland kommunerna i Sverige för att hitta goda exempel. Fyra Umeå-aktiviteter hamnade bland de som rankades bland de 20 främsta, bland annat har Ubike uppmärksammats.

Statistiken för U-bike visar på ett rekordstort användande i maj 2018.

Läs mer på SKLs webb om Ökad och säker cykling

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.