Startsida Umeå kommun
Cykelkarta

Kartor och vägvisning

Vartannat år uppdateras cykelkartan för Umeå tätort. Kartan visar cykelvägnätet i centralorten samt i kommundelarna. I centralorten har man delat in gång- och cykelvägnätet i ett huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. På kartan kan man se vart huvudvägnätet går samt läsa om vilka prioriteringar som gäller på huvudvägnätet när det gäller sandning, plogning, sopning mm.

Kartan finns att köpa till självkostnadspris (10 kr) på Visit Umeå turistcenter och i Stadshusets entré. Kartan uppdaterades våren 2016.

Ladda ner

Klicka på länken nedan för att ladda hem cykelkartan i pdf-format.

Cykelkartan (pdf 15 MB)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.