Startsida Umeå kommun

Luftpumpar ger rätt tryck i däcken

Det finns fyra luftpumpar i Umeå. Föutom att pumpa cykeldäck kan man även pumpa barnvagns- och rullstolshjul. Pumparna står på följande platser:

  • Vid Gamla bron (Tegssidan)
  • Vid Gösta Skoglundsväg, utmed gång- och cykelvägen mellan universitetet och Ålidhem.
  • Nygatan, vid parkeringsanläggningen Nanna
  • OBS! Luftpumen tillfälligt bortplockad i korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden på grund av ombyggnad av gatan.
  • Renmarkstorget

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.