Startsida Umeå kommun

Luftpumpar ger rätt tryck i däcken

Det finns fyra luftpumpar i Umeå. Föutom att pumpa cykeldäck kan man även pumpa barnvagns- och rullstolshjul. Pumparna står på följande platser:

  • Vid Gösta Skoglundsväg, utmed gång- och cykelvägen mellan universitetet och Ålidhem.
  • Nygatan, vid parkeringsanläggningen Nanna
  • OBS! Luftpumen tillfälligt bortplockad i korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplanaden på grund av ombyggnad av gatan.
  • Renmarkstorget
  • Cykelstället www.umea.se/cykelstallet
  • Vid Gamla bron (Tegssidan)
  • Mellan Östra ersbodaskolan och Coop
Mer information