Startsida Umeå kommun

Cykelöverfart och cykelpassage

Bild på cyklist på cykelpassage

En cykelöverfart är skyltad med trafikmärket "Cykelöverfart"

Enkelt uttryckt är cykelöverfarter "övergångsställen för cyklister". Korsande fordon har väjningsplikt mot cyklister på cykelöverfarten.

Läs mer om reglerna och skillnaderna mellan cykelöverfarter, cykelpassager med väjningplikt och Övriga korsningar mellan cykelväg/bana och gata.


Sidan har granskats 2019-03-12

Sidans kortadress: www.umea.se/cykeloverfart