Startsida Umeå kommun

Vintercykling

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid, då problem med luftföroreningar är som störst, är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra.

Umeå kommunen har tagit fram en kvalitetsdeklaration när det gäller vinterväghållning. I kvalitetsdeklarationen beskrivs kommunens uppdrag, vid vilken mängd av nysnö plogning påbörjas m.m. Syftet med kvalitetsdeklarationen är att sätta ramarna för medborgarnas förväntningar. 

Vi använder oss av metoden sopsaltning för att förbättra möjligheterna till cykling vintertid.

Läs mer om snöröjning och sopsaltning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.