Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Fotgängarprogram för Umeå

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett fotgängarprogram som visar hur Umeå kommun ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-10-29

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare