Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Fotgängarprogram för Umeå

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett fotgängarprogram som visar hur Umeå kommun ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Den 27 maj 2019 antogs fotgängarprogrammet i kommunfullmäktige. Programmet finns att ladda ner i högerspalten.

Tack för lämnade synpunkter

Fotgängarprogrammet var på samråd fram till den 17 december 2018. Då kunde du och andra invånare lämna synpunkter på programmet. Vi tackar för alla synpunkter som skickades in.

Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Mer information
Fotgängarprogram, framsida

Fotgängarprogram (pdf, 3 MB)

 

Undersidor

Sidan har granskats 2019-09-26

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare