Startsida Umeå kommun
Fötter och ben på promenad

Fotgängarprogram för Umeå

Att gå till fots kräver liten yta, ger friskare befolkning och mindre miljöpåverkan från trafiken. Umeå kommun har tagit fram ett förslag till fotgängarprogram som visar hur vi ska fortsätta öka andelen resor till fots och förbättra för Umeås fotgängare.

Tack för lämnade synpunkter

Fotgängarprogrammet var på samråd fram till den 17 december 2018. Då kunde du och andra invånare lämna synpunkter på programmet. Vi tackar för de synpunkter som kommit in. Samrådsredogörelsen finns att ladda ner i högerspalten.

Samrådsversionen av programmet har bearbetats efter de synpunkter som kommit in och den nya versionen kommer att läggas upp när kommunfullmäktige har antagit programmet. Det beräknas ske under våren 2019.

Kontakt

Ida Lundström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 54
ida.m.lundstrom@umea.se

Eva Maaherra Lövheim
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 53 40
eva.lovheim@umea.se

Mer information

Sidan har granskats 2019-03-06

Sidans kortadress: www.umea.se/fotgangare